Veteranenes

Fallskjermklubb

 

Leder:

Bjørn Bjelde

40402780

bb@r3.no 

Nestleder: 

Carsten Hagen

954 10 601

carhagen@mil.no

Kasserer/styremedlem:

Helge Siljan.

901 31 336

helge@helgesiljan.no

 

Styremedlem:             

Terje Hauger

907 63 413

thauger2@online.no

Styremedlem:

Oddmar Stenhaug

952 13 755

ostenhaug@online.no

 

Varamedlem:            

Odd Møller

901 95 027

odd.moller@moller-eiendom.no

Varamedlem:  

Hallvard Stensaas

951 01 239

hstensaa@online.no

 Varamedlem: 

Einar Thoen

415 58 778

 eitho@online.no

Revisor:

Olaf Olsen

909 29 500

seal.as@olafolsen.net

Vararevisor:

Wigulf Schjøll

952 28 253

wisc@statoil.com

     

Leder valgkomite:          

L.J.C. Aamot

906 77 532

larsjakobcaa@gmail.com

Valgkomitémedlem:

Per Kulsrud

934 15 946

per-kuls@online.no

 

Valgkomitémedlem:

Tom Skogsberg

917 05 392

tom.d-53@online.no