Veteranenes

Fallskjermklubb

Leder: Bjørn Bjelde, telefon 40402780, bb@r3.no

Nestleder: Carsten Hagen, telefon 954 10 601, carhagen@mil.no

Kasserer/styremedlem: Helge Siljan, telefon 901 31 336, helge@helgesiljan.no

Styremedlem: Terje Hauger, 907 63 413, thauger2@online.no

Styremedlem: Roar Simonsen, 926 97 117, roar.simonsen@telenor.com

 

Varamedlem: Odd Møller, 901 95 027, odd.moller@moller-eiendom.no

Varamedlem: Hallvard Stensaas, 951 01 239, hstensaa@online.no

Varamedlem: Einar Thoen, 415 58 778, eitho@online.no

Revisor: Olaf Olsen, 909 29 500, seal.as@olafolsen.net

Vararevisor: Wigulf Schjøll, 952 28 253, wisc@statoil.com

 

Leder valgkomite: L.J.C. Aamot, 906 77 532, larsjakobcaa@gmail.com

Valgkomitémedlem: Per Kulsrud, 934 15 946, per-kuls@online.no

Valgkomitémedlem: Tom Skogsberg, 917 05 392, tom.d-53@online.no